Bergset IT Solutions


Gå til innholdet

Tjenester og kvalifikasjoner


Mange år som systemkonsulent,
med fokus på det siste nye av produkter, og nesten like mange år som driftskonsulent hos noen av Norges største bedrifter har naturlig nok resultert i bred erfaring innenfor utvalgte fag- og fokusområder. Under finnes en liste over tjenester som tilbys, erfaringer og satsningsområder.

Citrix
Med erfaring fra alle Citrix versjoner helt tilbake fra Citrix WinFrame fram til dagens XenApp på Windows 2008 opparbeider man seg inngående kjennskap til mer enn rene tekniske løsninger. Over tid lærer man å kjenne hvordan Citrix som selskap opererer og hvordan deres markedsstrategier fungerer i praksis. Med denne type kjennskap øker sjansene for å ta riktige beslutninger og gjøre gode vurderingene og veivalg ifm ny teknologi. Erfaring har vist at det ikke alltid er det siste nye som er det beste for alle; ei heller er det sikkert at eksisterende løsninger og teknologiske veivalg i et bestemt selskap er "kompatibelt" med ny teknologi.

Microsoft
Etter å ha arbeid med Windows versjoner helt tilbake fra Windows 3.x og Windows NT fram til dagens Windows 2008 er det vanskelig å ikke la seg begeistre av den rivende utviklingen og alle mulighetene som har åpnet seg opp gjennom årene. Å ha erfaring fra mange typer Windows versjoner anses som et klart fortrinn når man skal i gang med prosjekter ifm migreringer og nye teknologier. Ettersom mange Citrix produkter er påbygg til eksisterende teknologi fra Microsoft er det en forutsetning at man kjenner til den underliggende teknologien. Microsoft og Citrix er mangeårige partnere og det er i så måte en forutsetning, for å kunne levere gode tjenester og løsninger rundt Citrix, at man også kjenner godt til relevante Microsoft teknologier.

Scripting
Med erfaring fra ulike typer script verktøy som batch, Kix, vbscript, Wise Professional etc ser man hvordan scripting blir viktigere år for år. Erfaring med scripte-verktøy er mer enn en trend i tiden! Stadig flere produkter forutsetter at man har et forhold til scripting ifm driftsoppgaver og rutiner.
Enten det gjelder grunnleggende batch scripting eller avansert scripting med Powershell og vbscript, er det ALLTID store gevinster å hente ved bruk av script. Dessverre viser erfaring at langt fra alle administratorer behersker scripting like godt, som igjen gjør administrasjonen kostbar, tidkrevende og risikofylt.
God scripting er noe man lærer seg over tid, men det er aldri for sent å begynne...


Automatisering
Enten det gjelder installasjon og oppsett av nye servere\løsninger eller daglige driftsoppgaver er det viktig å ha kvalitet på det man gjør. Ved å automatisere oppgaver vha script er man sikret kvalitet og at ting blir utført likt og i samme rekkefølge hver gang. Å investere noe ekstra tid i å få automatisert it-prosesser og oppgaver har vist seg å være svært kostnadsbesparende i det lange løp.

Tuning \ Optimalisering
Dagens programvare er som regel enkle å installere, med gode installasjonsveiledninger og wizards. Dessverre er det slik at de fleste leverandører likevel ikke klarer å optimalisere programvaren for alle typer hardware og for alle typer miljøer ifm installasjonen. Tuning og optimalisering er noe man må bruke tid på i etterkant og forutsetter at man har forståelse for hvordan programvaren er ment å fungere for å kunne utnytte denne på best mulig måte. Lang erfaring med produkter fra Microsoft og Citrix gir et klart fortinn når man skal i gang med tuning og optimaliseringsprosesser. Det er dessverre mange selskaper som, av forskjellige årsaker, ikke har prioritert denne delen av driften og som derfor ikke utnytter sine muligheter og ressurser optimalt.


Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden